ªþ¹Ï¤@¡G

Zeoliteªm¥Û¬Û¡FHornblende Hornfels ¨¤°{¥Û¨¤­¶©¥¬Û¡FPyroxene Hornfels½÷¥Û¨¤­¶©¥¬Û¡FPrehnite¸²µå¥Û¬Û¡F

Green Schistºñ¦â¤ù©¥©¥¬Û¡FAmphibolite¨¤°{©¥¬Û¡FGranulite²ÉÅÜ©¥¬Û¡FGlaucophane-LawsoniteÂÅ°{¥Û-µw¬W¥Û¬Û¡F

Eclogiteºh½÷©¥¬Û